Fiskepleje, du er med til at støtte

Fiskepleje, du er med til at støtte

Dit fisketegn kan mere, fiskepleje…

Der bliver flere steder gjort et stort arbejde med fiskepleje, eksempelvis udsætning af yngel.  Indsatsen for bestanden af Pighvar varetages af DTU Aqua, og midlerne kommer primært fra det lovpligtige fisketegn.

Du kan se hvor der er udsat Pighvar yngel på DTU Aquas hjemmeside

Du kan måske hjælpe? Kontakt din lokal DTU Aqua, hvis du fanger mange gydeklare pighvarrer – eller har kendskab til nogen, der gør – og vil bidrage til fremtidige udsætninger.  Han vil kunne forklare hvad du kan gøre.

“Biologisk våben”

Der er forhåbninger om, at udsætning af Pighvar kan hjælpe med at komme den invasive art Sortmundet kutling til livs. I 2014 blev der udsat Pighvar i Karrebæk Fjord – biologisk våben kan vi vel kalde det? 😉

Små Pighvar på bare 6 cm., der efterhånden gerne skulle være rovplader på + 3 kg. Fangster af Pighvar i fjorden må så vise om de har maven fuld af Sortmundet kutling.

At veksle en invasiv art til en fantastisk sports- og spisefisk, er en super ide. Hvis du synes det lyder spændende, kan du følge DTUs arbejde med fisk på deres hjemmeside

UPDATE (maj 2017) Under DM Open i Pighvarfiskeri 2017 blev der sået et frø omkring fiskekonkurrencens muligheder for at gøre en indsats for Pighvar bestanden i Vejers. Der bliver trukket en del fisk op af vandet, også på konkurrence dagen. Så at give noget tilbage, økonomiske og eller praktisk støtte til udsætning af yngel, giver god mening og flere fisk til deltagere og beboere.

Fiskepleje, er mange ting…

Vi kan alle hjælpe med at gøre naturen til et bedre sted at være, lidt har også ret. Fisketuren kan med sund fornuft og en lille indsats bliver kønnere for alle. Sidst jeg var ude at fiske, tabte jeg min kaffekop i vandet, men havde 20 meter fiskesnøre, 2 vandflasker, tre kapsler og 5 cigaretskod med hen til nærmeste skraldespand. En lille forskel, jeg vil opfordre alle til at have med i tankerne når I tager hjem fra fisketuren. Det er OK at smide et æbleskrog i naturen, og hvis alle blot tager 3 stykker svært nedbrydelig affald med hjem/til skraldespanden, så gør det en forskel.

Fisk smager godt og er sundt, fiske pleje er også at sætte de fisk ud igen, som du og familien  ikke kan spise selv.

skarv kontra fiskepleje
Skarven er en dygtig fisker

Ikke et ondt ord om skarv og sæler, men fiskepleje er også at ophæve fredningen af ikke truede arter. Engang var de truede, det er de ikke længere og deres antal modarbejder direkte det store arbejde med fiskepleje. Det er nærmest en hån mod de mange penge og arbejds timer frivillige, foreninger og organisationer ligger i yngel udsætning, etablering af gydebanker og pleje af fiske vande. En naturlig balance skal være  målet.