Pighvar? Hvad er det for en ‘underlig’ fisk?

Pighvar er en fladfisk, af de lidt større.

Pighvar kan blive op til omkring 1 meter og veje mere end 2o kilo. Hunnerne bliver størst.

Den kendes på sin mere runde form, modsat andre fladfisk, der ofte er mere aflange i det. Den er godt camoufleret til at gemme sig på sand og småstens bund, og har flere mindre pigge på oversiden.

Dens latinske navn er: ”Psetta Maxima”. Det kan være godt at vide ? På engelsk hedder den: Turbot

Pighvar tegning 1875
Tegning af Pighvar fra 1875

Hvor bor de?

Pighvarren er almindelig i de danske farvande, hvor den lever på blandet bund fra kysten og ned til ca. 80 meters dybde. Pighvar tager lavere saltindhold i vandet afslappet, og kan derfor også findes langt ind i Østersøen. Du kan træffe Pighvarren fra Afrika til Norge.

Der er gennem de senere år blevet fanget flere Pighvarrer i Danmark. Det kan der være flere grunde til, ud over den fantastisk oplevelse at fange dem, og en lækker spise. En del af forklaringen kan også findes i stigende temperaturer og en superb pleje af bestanden. DTU Aqua gør en god indsats, bl.a. udsætning af yngel. Midlerne kommer primært fra det lovpligtige fisketegn! HUSK DET  💡

Fra æg til “rovplade”

Pighvarren yngler i perioden april til august, det variere efter levested. Pighvarrens æg og yngel flyder frit rundt i de frie vandmasser (med et af de tunge ord lever de: pelagisk). Ynglen svømmer rundt ‘på højkant (det kan jeg godt skrive), som ’almindelige’ fisk. Senere vender de små Pighvarrer sig om på siden, til højre, og øjnene følger med, de kaldes derfor venstrevendte?! Forstået således: når du ser Pighvarren forfra sidder øjnene til venstre for munden. De søger mod bunden, og det mere kystnære når de begynder at vende sig og er omkring 2-3 cm. Begge deres øjne er nu på samme side og de ligner mere den gruppe af fisk de tilhører, fladfisk. Pighvarren vokser hurtigt og kan om efteråret være op til 10-11cm.

Pighvarren foretrækker gruset eller stenet bund. Oversiden tilpasser sig dens omgivelser. Med dens let brunlige mønstre, med mindre pigge og ben knuder er den godt camoufleret. Når den ligger på sand, grus og småsten bund, samt graver sig lidt ned går den næsten i et med bunden. Undersiden er lysere.

Hvad spiser Pighvar?

Pighvarren lever af fisk og forskellige bunddyr som større krebsdyr og muslinger. Den har det forholdsvist største gab, blandt fladfiskene, en ordentlig kæft med et kraftig sug, der sagtens kan indfange større fisk.

Typisk ligger den på lur, og fanger sit bytte med et hurtigt overraskelsesangreb. Pighvar er en rovfisk, der ikke holder sig tilbage fra en rask jagt, den er hurtig og smidig og holder sig ikke kun til bunden.

Pighvar er en fladfisk, der fra forår til efterår træffes tæt ind under land. Især forår, fra cirka starten af maj glæder mange lystfiskere sig til dens ankomst. Omkring sommer trækker de ud igen for at gyde. Sidst på sommeren, først på efteråret er de igen tæt på land.